air

摸鱼狂魔ψ(`∇´)ψ

放假了却画的更少了(๑•́ω•̀๑)

以此纪念只在我手里活了半天的风铃(ó﹏ò。),以及今早美腻滴天空。

你未看此花时,此花与汝同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来,便知此花不在你的心外。
                                                 ——王阳明《传习录》